You

/You
You2011-01-19T21:46:45+00:00

nuestra ratorenilla. 🙂

you pinscher

you la pinschita

pinscher camita

pinscher bolso

pinscher playa

you cara

you pinscher

you ladrando

pinscher agility

pinscher guau

Pinscher disfrazada

pinscher

pinscher

pinscher

pinscher

pinscher mirada